1968 yılından bugüne kadar kalkınmanın en önemli ayağının üretim olduğunun bilinci ile faaliyetlerimizi sürdürdük.

Kurulduğumuz günden itibaren hep daha iyisini yapma hedefi ile kedimizi geliştirdik, katma değeri yüksek ürünler üretmeye çalıştık ve branşımızda bunu başardık

Bildiğiniz üzere ülkemiz Avrupa ve dünyada plastik ürün üretiminde çok önemli bir paya sahiptir. Bunun diğer bir anlamı da ülkemizde plastik üreten makine sayısı oldukça yüksektir ve bu makinelerin birçoğu da yurt dışı menşelidir.

ALMAK, belli bir ömre sahip olan kovan ve vidaların üretimi ile ülkemizin yurt dışına bağımlılığını kesmiş ve ilave olarak yurt dışına ihraç ettiği ürünler ile ülke ekonomisine kendi payına düşen katkıyı sağlamış ve arttırarak sağlamaya devam etmektedir.

Bugün ALMAK ısıl işlem ve bimetalik kovan üretim hattı da dahil olmak üzere Avrupa’nın tek entegre tesisine sahip firmasıdır. ALMAK sadece teknolojiye ve üretime odaklı bir firma değildir.

Yaptığı tüm faaliyetlerini belirli ilke ve değerleri gözeterek yapan, üretim ve yatırım dışındaki sorumluluklarını ise eksiksiz yerinme getiren, misyonun bilincinde ve vizyon sahibi bir firmadır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi mirası akıl ve bilimdir, hedefi ise muasır medeniyettir ve biz O’nun göstermiş olduğu hedef doğrultusunda insana, teknolojiye, üretime belirlemiş olduğumuz değerler ve ilkeler çerçevesinde dört elle sarılarak kolektif bir ruh ve artan bir motivasyon ile yolumuza devam ediyoruz. Bugüne kadar yaptıklarımızı az buluyor daha fazlası için çalışıyoruz.


           Mustafa ATEŞ

 Genel Müdür