1968 yılından bugüne kadar plastik sektörü için kovan ve vida üretimi yapan ALMAK branşında müşterilerine birçok ürün sunmaktadır. Bu ürünler başlıca aşağıdaki gibi sıralanabilir.

• Plastik enjeksiyon makineleri için kovan ve vidalar
• Plastik enjeksiyon makineleri için ön grup elemanları (roket, yüzük, bilezik, torpedo ve meme)
• Plastik esktrüderleri için kovan ve vidalar
• Kauçuk ekstrüderleri için kovan ve vidalar
• Geri dönüşüm ekstrüderleri için kovan ve vidalar
• Bimetalik kovan ve vidalar
• Uzun süreli gaz nitrasyon ile sertleştirilmiş kovan ve vidalar
• Yüksek kapasiteli ekstrüder kovan ve vidaları
• Ekstürder kovanları için helisel ve düz kanallı besleme bölgeleri
• Counter Rotating paralel çift kovan ve vidalar