Firmamızın değişmez prensipleri; daima başarı, sorunsuz hizmet, zamanında teslimat ve kalitedir. Bu prensiplerle yoluna devam eden firmamız sizlere çok daha iyi hizmet vermeyi amaçlamaktadır.

Şirketimiz Kalite politikasını aşağıdaki ilkeler etrafında oluşturmuş ve uygulamaya almıştır.

• Firmamızın tüm çalışanların katılımı ile Gelişen ve Değişen Müşteri isteklerini, Ulusal ve Uluslararası Kalite Standartlarına uygun olarak, en ekonomik şekilde ve istenilen teslim süresi içinde üreterek müşterilerimizi memnun etmek,

• Ürünlerimizi ve Kalite Yönetim Sistemimizi sürekli geliştirerek, tercih edilen bir firma olmak,

• Yasalara, Mevzuatlara Tavizsiz Uymak,

• Kalite Yönetim Sistemlerinin Şartlarına Uymak ve Sürekli İyileştirme Sağlamak,

• Tüm çalışanlarına ve ilgili taraflara, gerekli bilgilendirme ve eğitimler yardımıyla kendilerinin, diğer çalışanların ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimsetmek,

• Tüm faaliyetleri kapsamında olası tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak önleme kültürünü yerleştirmek,

• Söz konusu yaklaşım ve önceliklerimizi kamuoyu ve diğer ilgi gruplarımızla paylaşmak.

Şirket personelimizin bu ilkeler etrafında çalışmaları ve bilinçli hareketleri kurulan Kalite Yönetim sistemimizin etkinliği açısından son derece önem arz etmektedir.